2014-11-24     Emmy, Flory, Romana     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    
Jesteśmy już po pierwszym radosnym spotkaniu. Siódmego listopada wieczorem zebrałyśmy się w pięknym gospodarstwie agroturystycznym w samym sercu jury krakowsko-częstochowskiej. Na początek, by lepiej ...
  W dniu 17 listopada 2014 r., podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie”, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w T...
  Rozpoczęcie roku szkolnego to nie lada wydarzenie! Pierwszy dzwonek wzywa zarówno zaprawioną w bojach młodzież szkolną, jak również maluchów, którzy mocno trzymając dłoń mamy czy taty nie...
W Gminie Czorsztyn rusza profesjonalny cykl treningów nordic walking! Już niebawem w Gminie Czorsztyn rusza bezpłatny cykl treningów nordic walking obejmujący zajęcia praktyczne z zakresu prawi...
  W Kluszkowcach uroczystości obchodów 11 listopada rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny odprawioną przez proboszcza o. Bogdana Smolińskiego. W kościele parafialnym, podczas mszy zaśpiewa...
Maniowy, dnia 07.11.2014 r. INFORMACJA   Znak: IRG.72243-39/27/07   Wójt Gminy Czorsztyn informuje zainteresowanych, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, przez o...
"Kryształy Soli" - dla najlepszych organizacji pozarządowych. Termin naboru do: 27 listopada 2014 r. Kontakt:  Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/61 60 904 Więcej informacji … ...
  W związku z Zarządzeniem Nr WG 120.5.2014 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 18.04.2014 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziel...
Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach uczestniczył w XV edycji konkursu o Puchar Recyklingu organizowanego przez Przegląd Komunalny w Poznaniu. W kategorii „Lider Zbiórki Tworzyw”...
Kadencja samorządowa 2010-2014 dobiega końca. Ostatnie cztery lata to okres intensywnej i efektywnej pracy, dzięki której udało się wiele zrobić dla dobra i rozwoju całej Gminy. Namacalnym tego do...
  W dniu wczorajszym w Urzędzie Gminy w Maniowach odbyła się XXXVI uroczysta Sesja Rady Gminy Czorsztyn. Na sesję zaproszono m.in. dyrektorów placówek oświatowych oraz kierowników i dyrekto...
  W dniu 27 października 2014 r. oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Czorsztynie. Symboliczną wstęgę przeciął Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn w towarzystwie Dari...
    Po ciężkiej walce z chorobą, w dniu 25 października 2014 r. odszedł radny Andrzej Chryc. Człowiek, który szedł przez życie z uśmiechem, zawsze gotowy i chętny do pomocy innym. Taki...
          W dniu 7 października 2014 r. na boisku Orlik w Maniowach odbyły się zawody w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców o Puchar Wójta Gmi...
  W związku ze zgłoszeniem, jakie odnotowano w tutejszym Urzędzie w dniu 22 października 2014 r. Wójt Gminy Czorsztyn ostrzega przed fałszywymi przedstawicielami, którzy podają się za pracownikó...
GIMNAZJALISTKI z Maniów awansowały do rozgrywek na szczeblu powiatowym w piłkę halową   17.10.2014 w hali widowisko – sportowej w Maniowach odbyły się zawody Ośrodka Szczawnica w piłce ha...
  W Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach w terminie do 13 października 2014 r. odbyło się składanie oryginałów faktur potwierdzających dokonanie zakupu artykułów edukacyjnych i pomocy...
Szkoła Podstawowa w Maniowach bierze udział w  projekcie  realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważoneg...
Wójt Gminy Czorsztyn zaprasza reprezentacje szkół podstawowych do udziału w szkolnych zawodach w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców o Puchar Wójta Gminy Czorsztyn /2 puchary/. Szkolne zawody w pił...
Z okazji nadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorowej odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej  panu Stanisławowi Wojtaszkowi i panu Józefowi Pańszczykowi składamy serdeczne gr...
            Pan Józef Pańszczyk w dniu 27 września 2014 r. w Małopolskim Centrum Kultury w Nowym Sączu z rąk radnego wojewódzkiego Województwa Ma...
Kapelmistrz orkiestry dętej OSP i Domu Kultury w Maniowach za swą działalność na rzecz orkiestr dętych został odznaczony przez Panią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Z...
18 LIPCA WESZŁA W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostęp...
Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą biednych i bogatych. Dla 70% wolontariuszy udział w Paczce ...
19 września 2014 r. w Szczawnicy miał miejsce 8 Międzynarodowy Masowy Bieg – Pieniny 2014. Organizatorem była Fundacja Dzieci Pienin z Krościenka n.D. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansow...
  Najwięcej książek w okresie wakacji przeczytali: Kluszkowce:   Palica Amelia           &nb...
img.iap.pl/s/143/208290/Edytor/File/Ostrzezenie.pdf...
Nasz znak: BA.6740.4.8.2014.PM                           Nowy Targ, dn...
  W dniach od 4-6 września 2014r. ośmioosobowa delegacja z Gminy Czorsztyn z Rafałem Jandurą Zastępcą Wójta Gminy na czele odwiedziła jak każdego roku zaprzyjaźnioną Gminę Rogoźno podczas  ...

W I R T U A L N Y   S P A C E R   P O   G M I N I E

 

 

 

 

 

 

  CZORSZTYN      SROMOWCE NIŻNE     HUBA  
Gmina Czorsztyn 
34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. centrala: (18) 2750070, 2750071, 2750982, fax: 2750987
e-mail: gmina@czorsztyn.pl 
 
 
Bank Spółdzielczy w Krościenku, Oddział w Czorsztynie z/s w Maniowach,
konto: 68 8817 0000 2002 0200 1300 0103
 

Od dnia 1 stycznia 2012 roku wszystkie faktury powinny być wystawiane według poniższego wzoru:

Gmina Czorsztyn

34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3

NIP: 735-28-51-410

REGON: 491892179

 

 

 

 
odwiedzin:
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska